დააყენეთ ღმერთი პირველ ადგილზე – ბილი გრემი

რა საოცარია − გქონდეს რწმენა! რწმენა, რომელსაც მსოფლიოს შეცვლა შეუძლია. და რასაკვირველია, რწმენა, რომელსაც ძალუძს თქვენი სამყაროსა და თქვენი ცხოვრების გარდაქმნა.

სხვა ქადაგებები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში