„მოსიყვარულე ღმერთი“ – პოლ ვოშერი

მიუძღვენით თავი ლოცვას, არა უბრალოდ საჭიროებებისთვის, მეგობრებისთვის ან მისიისთვის შუამდგომლობას, არამედ უბრალოდ ღმერთთან მოზიარეობას.

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა ქადაგებები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში