„რა არის სახარება?” – ჯეფ დურბინი

სახარება ღვთის დიდების შესახებ გვაუწებს. ეს არის ისტორია ღვთისმიერი გამოსყიდვისა.

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა ქადაგებები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში