„საიდან იცი, რომ დახსნილი ხარ?“ – პოლ ვოშერი

ამონარიდები პოლ ვოშერის ქადაგებიდან, რომელიც მოიცავს მხილებას ქრისტიანების მიმართ.

ტექსტი მალე დაემატება.

სხვა ქადაგებები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში