შობის სასწაული | ვარლამ რამიშვილი

– რატომ არის ქრისტეს შობა განსხვავებული და უნიკალური მოვლენა? – რატომ გახდა აუცილებელი ასეთი საკვირველი შობა და ასეთი პიროვნების დაბადება?

სხვა ქადაგებები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში