შემთხვევითობა თუ ბედისწერა? | ვარლამ რამიშვილი

🔷 საიდან გაჩნდა მოძღვრება ბედისწერისა და შემთხვევითობის შესახებ?

🔷 არის თუ არა ქრისტიანობაში ბედისწერის ან შემთხვევითობის ადგილი?

🔷 რა განსაზღვრავს ადამიანის ცხოვრებას, ადამიანის ნება თუ ღვთის ნება?

სხვა ქადაგებები

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

ვისაუბროთ გამართულად

სწორი და არასწორი ფორმები ქართულ ენაში