გადაცემის შესახებ

“ქვაკუთხედი” არის გადაცემა, სადაც წამყვანი ეხება პიროვნებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებს და განიხილავს მათ ქრისტიანულ ჭრილში. წამყვანი აწვდის მაყურებელს საინტერესო ინფორმაციას და უზიარებს ქრისტიან ფსიქოლოგთა და სულთმეურვეთა რჩევებსა და დარიგებებს.

ყველა ვიდეო

გადაცემის გუნდი

თამუნა ბაღდავაძე
თამუნა ბაღდავაძე
სანდრო დუმბაძე
ოპერატორი / მემონტაჟე
მანანა ტვინიკაძე
რედაქტორი
რეზო ერაძე
ხმის ინჟინერი