არის თუ არა ღვთის სამართლიანობა და სიყვარული შეთავსებადი?

წმინდა წერილი (ბიბლია) ამბობს, რომ სამართლიანობა და სიყვარული შეთავსებადია. როცა ბიბლია ლაპარაკობს, რომ ღმერთი კეთილი და მოსიყვარულეა, ცოდვილს არ უნდა გაუკვირდეს, როდესაც გაიგებს ინფორმაციას გასამართლების დღის შესახებ…

 

ტექსტი მალე დაემატება.

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება