იესო – სრული ღმერთი და სრული კაცი

იესო არ ყოფილა ღმერთის მსგავსი კაცი და არც კაცის მსგავსი ღმერთი, ის ღმერთკაცი იყო… ის არის ერთადერთი უმნიშვნელოვანესი პიროვნება, ვისაც ოდესმე უცხოვრია დედამიწაზე. ის მთავარი მოვლენა როდია, ის თავად არის მოვლენა. ის ლოცვებს კი არ პასუხობს მხოლოდ, ის თავად არის რწმენის მიზეზი, რწმენისა, რისგან გამომდინარეც აღვავლენთ ლოცვას. ქრისტიანობის ჯილდო თავად ქრისტეა. არაფერი შეედრება „უფლის, იესო ქრისტეს ცოდნის უპირატესობას.“ (ფილიპელთა 3:8).

შემდეგ ნახეთ

ისტორიული ფაქტები

ქრისტიანობის ისტორიის მიმოხილვა

მუსიკალური ბექგრაუნდი

ქრისტიანული სიმღერების განხილვა

მიმდინარეობს რეორგანიზაცია

გადაცემა მალე დაემატება